E-Mail: bell@bell.sk Tel: 0903542076 | 0903574505

bell@bell.sk 0903542076 | 0903574505

O spoločnosti …

Potravinárska spoločnosť BELL Zvolen a.s. bola založená v roku 1999
Hlavnou aktivitou novo vybudovanej firmy bolo spracovanie semena repky olejnej šetrnou metódou lisovaním za studena
a následnou fyzikálnou rafináciou.

V roku 2010 spoločnosť BELL Zvolen a.s rozšírila svoju výrobu o nové druhy rastlinných olejov po ktorých bol zvýšený dopyt a to slnečnicový olej a fritovacie oleje.
Tomu bola prispôsobená celá rada produktov a to ako zmenou etikiet tak aj obalov s vyšším objemom.
Stratégiou spoločnosti je postupné rozširovanie produktov zo zameraním na kvalitu a zachovanie prírodných zložiek vstupnej suroviny.

Cieľom je vyhovieť stále sa zvyšujúcim nárokom zákazníkom v celej SR ako aj v rámci EU.

Naše rastlinné oleje


  • Repkový olej
  • Slnečnicový olej
  • Fritovací olej
  • Tuky