E-Mail: bell@bell.sk Tel: 0903542076 | 0903574505

bell@bell.sk 0903542076 | 0903574505

Home / Výkup použitého oleja

Výkup použitého oleja

  • Zaistíme ekologickú likvidáciu použitého kuchynského oleja
  • Poskytneme prázdne, riadne označené obaly vhodné pre skladovanie
  • Pripravíme zmluvu na likvidáciu odpadu pre inšpekčné orgány
  • Odpad recyklujeme a ďalej spracovávame na surovinu pre ďalšie technické využitie